Bể điều nhiệt Water Bath
Bể điều nhiệt Water Bath
Bể điều nhiệt Water Bath
PolyScience-WB05-Digital-General-Purpose-Water-Bath-5

Bể điều nhiệt Water Bath

Dòng bể ổn nhiệt – Polyscience là dòng cơ bản, nhiệt độ nằm trong khoảng (nhiệt độ môi trường +5 tới 1000C), ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm….