Máy đo pH để bàn Horiba

Horiba là hãng chuyển cung cấp các thiết bị trong phòng thí nghiệm như: máy đo pH, máy đo DO cầm tay, máy đo EC….được ứng dụng nhiều trong các nhà máy, các phòng nghiên cứu, hoặc các ngành môi trường, thủy sản….