Bút đo ion Kali – Horiba Nhật Bản

Bút đo ion Kali (Pocket Water Quality Meters) là một trong những nguyên tố cơn bản, phổ biến và ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể sống, môi trường và đất đai.

Contact Me on Zalo