Bóng đèn U30 nhiệt độ màu 3000K

Bóng đèn U30 nhiệt độ màu 3000K được thiết kế với công suất 20W nhiệt độ màu 3000K, là bóng dạng huỳnh quang chuyên dùng cho các phòng soi màu, tủ so màu…